Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων

 • «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για Ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016» στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΠΕΠ - Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες έξι (06) Μονάδες:

1. Μονάδα Α – Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Πράξεων.
2. Μονάδα Β1 – Υλοποίησης Έργων Ενίσχυσης Ανθρώπινου Κεφαλαίου.
3. Μονάδα Β2 – Υλοποίησης Έργων Υποδομών της Εκπαίδευσης.
4. Μονάδα Β3 – Υλοποίησης Έργων Καινοτομίας – Ποιότητας Εκπαίδευσης.
5. Μονάδα Γ – Διοικητικής, Πληροφορικής και Νομικής στήριξης.
6. Μονάδα Δ – Διαχείρισης Οικονομικών και Ειδικού Λογαριασμού.

Στις σελίδες του δικτυακού τόπου μπορείτε να βρείτε εκτενή πληροφόρηση για τα έργα που υλοποιεί η Επιτελική Δομή (Διαγωνισμοί, Προσκλήσεις, Δημόσιες Διαβουλεύσεις) καθώς και συνοπτικές πληροφορίες για την Υπηρεσία.

Καλή πλοήγηση!