ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα
 • Με επιλογή (Click) στην Εικόνα Μεταφερόσαστε στη αντίστοιχη Σελίδα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων.
 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων είναι υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν την Παιδεία στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες έξι (06) Μονάδες:

1. Μονάδα Α – Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Πράξεων.
2. Μονάδα Β1 – Υλοποίησης Έργων Ενίσχυσης Ανθρώπινου Κεφαλαίου.
3. Μονάδα Β2 – Υλοποίησης Έργων Υποδομών της Εκπαίδευσης.
4. Μονάδα Β3 – Υλοποίησης Έργων Καινοτομίας – Ποιότητας Εκπαίδευσης.
5. Μονάδα Γ – Διοικητικής, Πληροφορικής και Νομικής στήριξης.
6. Μονάδα Δ – Διαχείρισης Οικονομικών και Ειδικού Λογαριασμού.

Στις σελίδες του δικτυακού τόπου μπορείτε να βρείτε εκτενή πληροφόρηση για τα έργα που υλοποιεί η ΕΥΕ (Διαγωνισμοί, Προσκλήσεις, Δημόσιες Διαβουλεύσεις) καθώς και συνοπτικές πληροφορίες για την Υπηρεσία.

Καλή πλοήγηση!